კონფიდენციალურობა

ვებ-გვერდი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას დაიცვას მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია და არ გადასცეს ის მესამე მხარეს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

საიტს არ გააჩნია წვდომა ანგარიშსწორებისას გამოყენებულ საგადახდო ბარათებზე. ბარათით ანგარიშსწორებისას ხდება გადამისამართება პარტნიორი ბანკის დაცულ გვერდზე, რომელიც მთლიანად პასუხისმგებელია ამ ინფორმაციის დაცვაზე.

ვებ გვერდი დაცულია SSL სერტიფიკატით

რისთვისაა საჭირო SSLსერტიფიკატი?

ინტერნეტ ქსელში HTTP-პროტოკოლის მეშვეობით გადაცემული html-გვერდები არ იცავენ მონაცემებს თქვენს სერვერსა და მომხმარებლის ბრაუზერს შორის გადაცემის დროს. ასეთ მონაცემებს განეკუთვნება ინფორმაცია პაროლების შესახებ, პლასტიკური ბარათების ნომრები, ელექტრონული საფულეების რეკვიზიტები. ინფორმაცია რომ არ იყოს მოპარული საჭიროა საიტზე დაყენებული იყოს SSL-სერტიფიკატი.

SSL-სერტიფიკატი დაყენება უზრუნველყოფს გადაცემული მონაცემების დაცვას. ამ შემთხვევაში კავშირი საიტსა (სერვერს) და ბრაუზერს შორის მიმდინარეობს  HTTPS პროტოკოლის მეშვეობით.  მონაცემები, რომლებიც HTTPS პროტოკოლით გადაეცემა განიცდის კოდირებას კრიპტოგრაფიული პროტოკოლით, რაც წარმაოდგენს მის დაცვას.

 SSL-სერტიფიკატის დაყენება თქვენს საიტზე გარანტიას გაძლევთ:

სერტიფიკატში რესურსის შესაბამისობზე ხელმოწერებთან, რაც დადებითად მოქმედებს მომხმარებლების ნდომაზე თქვენი საიტის და მთლიანად თქვენი ორგანიზაციის მიმართ;

გადაცემული ინფორმაციის მთლიანობა იქნება დაურღვეველი. ინფორმაციის გადაცემის დროს სერვერიდან ბრაუზერის მიმართულებით გარანტირებულია მონაცემების უცვლელობა და მთლიანობა;

კონფიდენციალურობა.  256 – თანრიგიანი დაშიფრვისას თქვენს სერვერსა და მომხმარებლის ბრაუზერს შორის გადაცემული ინფორმაცია შეუძლებელია ვინმეს ჩაუვარდეს სანახავად ან რაიმე განახორციელოს რაიმე ცვლილება.